Privacyverklaring Van Wijncoop Afrasteringen B.V.

PRIVACYVERKLARING


Van Wijncoop Afrasteringen B.V., gevestigd aan Beekweg 14, 3881 LH te Putten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Van Wijncoop Afrasteringen B.V.

Beekweg 14

3881 LH Putten

Telefoon: 0341 350523

Internet: www.afrastering.nl

e-mail: wijncoop@afrastering.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Wijncoop Afrasteringen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 Voor- en achternaam

 Adresgegevens

 Afleveradres

 Telefoonnummer

 E-mailadres

 IP-adres

 Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van Wijncoop Afrasteringen B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Wijncoop Afrasteringen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 Het afhandelen van uw overeenkomst

 Het afhandelen van uw betaling

 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 Om goederen en diensten bij u af te leveren

Van Wijncoop Afrasteringen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk vanwege de uitvoering van de overeenkomst. Wij gebruiken uw gegevens om uw overeenkomst zo snel en gemakkelijk mogelijk te behandelen. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Wijncoop Afrasteringen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximale

bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Wijncoop Afrasteringen B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze

uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan

een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Van Wijncoop Afrasteringen B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is

een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser

van uw computer, tablet of smartphone. Van Wijncoop Afrasteringen B.V. gebruikt cookies met een puur technische

functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw

voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te

laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag

bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste

bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd

voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen

dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen

via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Wijncoop Afrasteringen

B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek 

kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of

een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,

verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw

toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

wijncoop@afrastering.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen

wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw

pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.


We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van Wijncoop Afrasteringen B.V. wil u er

tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Wijncoop Afrasteringen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn

of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via wijncoop@afrastering.nl